نرم افزار دانشنامه جامع دفاع مقدس از سال ۱۳۹۰ توسط شرکت آبشار رایانه پارس تولید شد و پیوسته بروزرسانی می شود. تمام حقوق مادی و معنوی این نرم افزار متعلق به شرکت آبشار رایانه پارس است. لازم به ذکر است که هیچ نهاد، موسسه و سازمان خصوصی و دولتی در تولید و توسعه این نرم افزار و تمام نرم افزار های وابسته به این محصول نقش نداشته و تمام فرایند تولید و توسعه و هزینه های صرف شده بر عهده شرکت آبشار رایانه پارس است.