کاملترین نسخه از نرم افزار دانشنامه جامع دفاع مقدس شامل تمام محتوای نرم افزار با قابلیت بروزرسانی هوشمند.

این نسخه مخصوص سازمانها، نهاد ها، موسسات و خبرگزاری های مرتبط با حوزه دفاع مقدس می باشد.

در این نسخه امکانات ویژه ای برای پژوهش و تحلیل داده ها گنجانده شده است.